Jump to content

ALPACA- ALPACAS- ALPAKA- breeding FUTURE!!!


zagroda-rancho

Recommended Posts

Farm Alpacas " ZAGRODA -RANCHO" POLAND

http://www.zagroda-rancho.pl/alpaki.html

Alpaca (Lama pacos) – an ungulate camelid mammal. Elaborating family tree caused numerous problems to the scientists, and there are still many doubts about the issue. Presumably, the ancestor of alpaca is vicuna, whilst guanako seems to be the ancestor of llama. However, all of them have a common ancestor, the South American camel, which landed in South America and gave rise to vicuna and guanako.

There can be two races distinguished among alpacas: huacaya and suri. They differ in appearance and fiber kind. Huacaya produce slightly plicate wool that grows sheer to the body and is in general akin to the sheep’s wool. Its annual growth is 9-12cm. The suri alpaca’s wool is more delicate than huacaya’s, is more lustrous and hangs along the body in long wavy curls. The annual growth of that one is 10-12cm.

Alpaca’s pregnancies last 340 days and usually result in single cria. Twins are very rare, approximately 1/2000. An average mass of an offspring is 5-7 kilos. Crias are breast-fed till they are 6-month-old. Alpacas reach sexual maturity being around 1,5 years old, however only the ones that reach up to 70% of their overall body mass are used for reproduction. They are around 1.5 – 2 years old by then and are induced ovulators, which means the presence of semen causes them to ovulate. Males are fully mature around the age of 3.

Alpacas have well developed corpus, with small head and strong neck. Their height reaches 80cm. Alpacas’ characteristic feature is they have three stomachs as well as three eye-lids. The third eye-lid, called twinkler, moves horizontally from the conjuctiva to the outside of the eye. Apart from the third eye-lid, alpacas have also comb-shaped, horizontal diaphragms at the top and bottom of their eyes. Those combs protect the eye from the high-mountain sun. If the sunlight is very strong, the upper comb touches the bottom one.

Alpacas are strong, tough and healthy animals. They are adapted to living in harsh high-mountain conditions (little food, great temperature fluctations – in the Andes at 4 500 meters above sea level, the temperatures vary from -20 degrees at night to +20 degrees during the day, chilly winds).

white_female_alpacas_l.jpg

post-5405-141521778419_thumb.jpg

post-5405-14152177847_thumb.jpg

post-5405-141521778473_thumb.jpg

post-5405-141521778475_thumb.jpg

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

kas nors išverskit,apie ką čia rašo? :eusa-think:

Čia vertimas apie ALPAKAS :icon-wink:

Ūkio Alpacas "zagroda-RANCHO" LENKIJA

http://www.zagroda-rancho.pl/alpaki.html

Alpaka (Lamos Paços) - kanopinių camelid žinduolis. Kuriant šeimos medis sukėlė daug problemų su mokslininkais, ir vis dar yra daug abejonių šiuo klausimu. Matyt, alpakų protėviai yra vikunijų, o guanako atrodo, kad lamų protėvis. Tačiau visi jie turi bendrą protėvį, Pietų Amerikos kupranugariais, kuris nusileido Pietų Amerikoje ir sukėlė vikunijų ir guanako.

Negali būti dviejų rasių išsiskiria iš kitų alpakos: huacaya ir Suri. Jie skiriasi išvaizda ir pluošto rūšies. Huacaya gaminti šiek tiek plicate vilna, kuri auga vien į kūno ir apskritai yra panašus į avies vilna. Jo metinis augimas 9-12cm. Suri alpakos vilnos yra subtilesnis nei huacaya's, yra daugiau blizgantis ir kabo palei ilgą banguotą garbanos įstaiga. Metinis augimas, kad vienas yra 10-12cm.

Alpaka's nėštumo paskutiniais 340 dienų ir paprastai sukelia vieną CRIA. Dvyniai yra labai reti, maždaug 1 / 2000. Vidutinė masė palikuonių yra 5-7 kg. Crias krūtimi maitinami iki jie 6-mėnuo-metai. Alpacas lytinė branda yra maždaug 1,5 metų, tačiau tik tie, kurie siekia iki 70% jų bendros kūno masės yra naudojami reprodukcijai. Jie yra maždaug 1,5 - 2 metų amžiaus, iki tol ir sukeltų ovulators, o tai reiškia spermos buvimas skatina juos ovuliacija. Patinai yra visiškai subrendęs apie 3 metų amžiaus.

Alpacas turi gerai išvystytą korpusas, su maža galva ir stiprus kaklo. Jų aukštis siekia 80 cm. Alpacas "būdingas bruožas yra jos trys skrandžiai taip pat trys akių dangčiais. Trečiosios akies formos dangtis, vadinamas mirgeklių, juda horizontalia kryptimi nuo conjuctiva į akis nepatenka. Be trečiosios akies formos dangtis, alpakos, taip pat šukų pavidalo, horizontalios diafragmos viršuje ir apačioje jų akyse. Šios šukos apsaugoti akis nuo didelio kalno Skm Jei saulės yra labai stipri, viršutinė šukos paliečia dugną vienas.

Alpacas yra stiprūs, tvirti ir sveiki gyvūnai. Jie yra pritaikyti prie gyvenimo atšiauriomis aukštos kalnų sąlygomis (mažai maisto, puiki temperatūra fluctations - "Andai į 4 500 metrų virš jūros lygio, temperatūra svyruoja nuo -20 laipsnių naktį iki +20 laipsnių per dieną, vėsus vėjai)

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Rašyti gali tik prisijungę nariai

Sukurti paskyrą

Užsiregistruokite, tai užtruks tik akimirką!

Registruotis

Prisijungti

Jau turi paskyrą? Prisijunk!

Prisijungti


×
×
  • Create New...