Jump to content

Sodu bendrija


Audrius

Recommended Posts

05.15

Sodų bendrijos pirmininkas pasiūlė padirbėti sargu. Pamąsčiau, sutikau

05.16

Apžiūrėjau patikėtą teritoriją. Išsiaiškinau kur kas auga. Netoliese nuo

ridikų ir svogūnų palikau keletą degtinės su laisvinančiaisiais butelių.

05.18

Sklypai gausiai patrešti organinėmis trąšomis05.20

Butelių niekas nebeliečia, daržovių kol kas taip pat

05.21

Iškabinėjau skelbimus, kad tikrins ridikėlių radiacijos lygį. Kai kuriuos

šakniavaisius nudažiau šviečiančiais dažais.

05.23

Vietinėje aludėje pasimėgaudamas klausiausi pokalbio apie tai, kad sodų

bendrija įsikūrusi buvusioje radioaktyvių medžiagų laidojimo aikštelėje.

Įsiterpiau į pokalbį ir pripliurpiau, kad ten dar ir nelabieji veisiasi.

05.25

Nuėjau pas tėvą Spiridoną. Gerai pasėdėjom ir sekančiame pamoksle užsiminė

kaip elgtis sutikus nelabuosius.

05.28

Baigėsi mokslo metai. Iš biologijos mokytojo pasiskolinau skeletą. Šiaip ar

taip per vasarą nenaudojamas.

05.29

Prijungiau skeletą su sirena prie iždininko žemuogių lysvės

05.30

Įranga suveikė. Vagis įsliuogė į trisdešimties metrų kriaušės viršūnę, kur

anksčiau dar niekam įsilipt nepavykdavo. Kategoriškai atsisako išlipti.

06.03

Atvažiavo iždininkas, papasakojau kokia padėtis. Kategoriškai atsisako

pjauti kriaušės viršūnę, tai pats aukščiausias medis. Lazdos tiek aukštai

neskrenda, numušt vargšelio nesiseka. Reiks mastyt ką daryti

06.06

Perspėjau sėdintį kriaušėje, kad šiąnakt pilnatis ir į medžioklę išeina

vilkolakiai. Vis tiek nelipa. Na – na ...

06.06 naktis

Išdažiau savo Sargį a-lia „Baskervilių šuo“ ir paleidau į iždininko

sklypą. Po gal

ais... Tas tipas cirke turėtų dirbti, o ne sodus švarint...

Tokių šuolių su trigubais salto dar nebuvau matęs.

06.13

Savaitę niekas nesirodė. Senutės einančios į kapinių koplytėlę baimingai

žegnojasi. Atėjo tėvas Spiridonas ir biologijos mokytojas. Pasėdėjome,

išgėrėme, pakalbėjome apie prietarų naudą ir žalą.

06.16

Viename sklype nušvilpė morkas ir kopūstus. Sriubos užsimanė ar ką?..

06.17

Kitame kaimo gale, apleistame name įsikūrė bomžai. Paėmiau seną žmonos

peruką, vis tiek nebenešioja.

06.18

Užsimečiau peruką ir iš baidyklės pasiskolintą švarką, išgėriau su bomžais

ir papasakojau, kad čia nesaugu. Nelabieji vaidenasi, žmonės dingsta.

Apsimečiau miegančiu, sulaukiau kol išeis, numečiau avino griaučius,

peruką ir viską apliejau trim litrais iš skerdyklos paimto kraujo.

06.19

buvo užsukęs įgaliotinis, domėjosi ar ne aš išgąsdinau bomžus.

Pasiteiravau, kas atsitiko. Papasakojo, kad laukė ryte norėdamas patikrinti

dokumentus. Šie užėjo į namą ir išlėkė iš ten tokiu greičiu, kad motociklu pavyti

nepavyko... Apsimečiau neturįs supratimo...

06.23

Iš pažystamos pramoninių prekių parduotuvės vedėjos pasiskolinau

nenaudojamus manekenus. Iškabinėjau vyšniose ir abrikosų medžiuose.

06.24

Senutės turguje pasakoja, kad sodų bendrijoje įsikūrė satanistų sekta, ir

kad naktimis vykdomos ritualinės žudynės. Beje keista... turguje nei

vyšnių, nei abrikosų nusipirkt nėra. Kažin kodėl?

06.30

Atvažiavo brolis Petras su draugais, atvežė žadėtąją kaukę. Nebūčiau

žinojęs, ką užsisakiau, garantuotai bučiau apsiš... išsigandęs. Sako, kad

išrinko pačią mieliausią, o naktį ji dar baisesnė, nes šviečia... Išgėriau

su jais.

07. 01-03

Kol brolis svečiuojasi, patruliuoju užsidėjęs kaukę ir jo baikerio raguotą

šalmą. Vietinės senutės pasakoja, kad sodų b

endrijoje vaikštinėja pats

Šėtonas ir spaudžia tėvą Spiridoną imtis priemonių. Kažin, iš kur jos

žino, kas čia dedasi, jei jau tokios niekuo dėtos?

07.04

išlydėjau Petrą

07.07

Atsigavau po Petro išleistuvių. Pastebėjau, kad visas tas dienas Sargio

nešėriau. Vargšelis. Paleidau vakare paieškot ko nors ėdamo.

07.08

Niekada nemaniau, kad žmogus gali lygia plytų siena užsilipt iki antro

aukšto. Pasirodo gali... kabo žemyn galva, įsikibęs į karnizą. Pradžioje

garsiai keikėsi, vėliau užkimo. (visažinės senutės skundėsi tėvui

Spiridonui, kad aš prišaukiu vaiduoklius, kurie po to visą naktį rėkauja)

Sargis apačioje melancholiškai kramto antrą batą ir gailiai žiūri į

alpinistą. Bandžiau šaukt: “Kvaily, mesk ką turi valgomo“, o šis atsakė,

kad nieko valgomo neturi, tik pora irisų spėjo nupjauti, va, jie mėtosi...

07.09

Sulaukiau šeimininko, o alpinistas atgavo balsą. Prisiviliojau Sargį gabalu

dešros ir jis nenoromis paliko savo teisėta grobį. Šeimininkas privertė

alpinistą rausti rūsį, kaip kompensaciją už karnizo nuomą. Pasirinkime

tarp rūsio kasimo ir pažinties su Sargiu pratęsimo nugalėjo rūsys.

07.12

Sode vėl pašaliniai. Sutariau su sodų savininkais, kad vartus naktimis

laikys uždarytus, o žoles kraus ant kelio

07.13

Už samagono butelį savaitei iš kaimo piemens pasiskolinau bandą ožkų. Dvi

valandas prisukinėjau ožkoms prie ragų pentagramas

07.20

Gražinau piemeniui kaip reikiant nusipenėjusią bandą. Ožiai sėkmingai

suėdė visas ant kelio sukrautas žoles. Kai naktį kažkokie vagys bandė

sunkvežimiu apsilankyti agurkų, jiems kelią pastojo ožys Michejus (juodas su

metriniais ragais). Derliaus rinkėjai spruko kaip nuo velnio, pakeliui

išversdami seną nudžiūvusią slyvą, ir nudūmė tiesiai pas tėvą Spiridoną maldaudami išvaduoti nuo nelabojo pinklių. Šis išpažintį iškl

ausė o atgailą paskyrė

tokią:

papasakoti viską apylinkės įgaliotiniui. Viskas baigėsi tuo, kad tėvelis

gavo padėką, aš porą butelių degtinės, o vagys – minimalias bausmes.

(atsižvegė į sąvonorišką prisipažinimą )

07.24

Į savo vilą aštuoniolika džipų atvažiavo naujas rusas. Iki šiol nežinau kuo

vardu. Visa bendrija apsupta sargybos, pašalinių neįleidžia.

Galima pailsėti...

07.30

Pas naują rusą atvažiavo draugai. Keista, tuščių butelių ir alaus

skardinių piramidė vis auga, tačiau toks įspūdis, kad jie nieko nevalgo.

Sargis beveik nebepaeina, pilvas iki žemės. Ir žiūri tokiomis akimis, kad jaučiu

išskyrus raudonuosius ikrus ir šašlyką nieko kito gyvenime nebeės. Nors ir

prisikišau šaldytuvą visokių gėrybių, puotos kelt jam nė nemanau...

08.04

Naujas rusas su draugais išvyko. Jei gerai pastebėjau, pirmą mašiną

vairavo jų danų dogas. Nors jie tiek prisisiurbė, kad kelionės saugumas nuo

to vargu ar nukentės...

08.12

Visi apylinkių bomžai renka butelius ir skardines, daržovių neliečia.

Kol kas netrukdau...

08.13

Vėl trylikta, reikia imtis darbo. Pigiai prisipirkau žvakių su pasibaigusiu

galiojimo laiku.

08.14

Visą vakarą tvirtinau žvakutes prie pomidorų pagalių. Plius uždegimo

virvutės, baterijos, jungikliai...

08.15

Siaubingas klyksmas ir kažkokia figūra, bėganti nesirinkdama kelio. O iš

ryto turguje visi tik ir šneka, kad Petrovos sūnėną bandė pagrobti

nelabieji. Iš pradžių įviliojo į Dievo prakeiktą sodų bendriją, po to

bandė apjuosti pragaro liepsnos siena. Na ir meluoja! Kažkodėl nėra turguje

pomidorų. Papildomai prijungiau magnetofoną su sūnaus mėgstamos grupės

įrašais.

08.17

Buvo užsukęs mokytojas. Pasiėmė skeletą, išgėrėme, pakalbėjome. Pas jį

buvo užėjęs mechanizatorius, klausė kaip nusidažyt juodai staiga per naktį

pražilusius pl

aukus, o tai tenka vaikščiot su slidininko kepure.

08.18

Susitariau su tėvu Spiridonu, kad šis suorganizuos kryžiaus žygį į sodų

bendriją. Jis ne prieš, ypač atsižvelgiant į didelį tikinčiųjų skaičiaus

padidėjimą šią vasarą. Mieste supirkau pernykštės pirotechnikos likučius.

Beveik veltui.

08.23

Tėvas Spiridonas iškilmingai nuvedė procesiją į sodų bendriją kovoti su

nelabaisiais. Procesijai einant pro komposto krūvą padegiau viską, kas

ten buvo paslėpta. Efektas stulbinantis. Senutės bėgo tokiu greičiu, kad

lengvai gali pretenduoti į vietą šalies lengvosios atletikos rinktinėje. Su

tėvu Spiridonu gerai išgėrėme, o vakare pasklido kalbos, kad tėvelis vienas

kovėsi su nelabaisiais. Tiesa, be rezultatų...

08.29

Susitariau su karinio dalinio vadais dėl pratybų sodų bendrijos

teritorijoje. Su savininkais susitariau dėl pagalbos armijai produktais

08.31

Dvi dienas kariai maskavosi pomidoruose ir kasė apkasus ten, kur

šeimininkai ruošėsi krauti kompostą. Pomidorų suvalgė ne daugiau, nei buvo

sutarta ir netgi nieko neišmindžiojo. Užtat kai vakare atvyko nekviesti svečiai, jų

laukė nemalonus siurprizas. Kariams , kaip priklauso, išdavė pilną tuščių

šovinių komplektą, ir į retą rinkėjų – mėgėjū vorą atidengė tankią

automatų ugnį. Šie puolė prie mašinų, viena jų pasimetė ir centrinėje

sankryžoje susitiko su tanku. Pasak tanko ekipažo, piestu pasistojusi gaziką matė

pirmąsyk gyvenime...

09.04

Gavau padėką iš karinio dalinio vadovybės ir laišką nuo karių. Jiems

įskaitė įskaitą ir rašė, kad dar niekada mokymuose nebuvo taip linksma.

Parašiau laišką vadovybei, užsiminiau apie bendradarbiavimą kasant bulves.

09.15

Jokių incidentų. Nuobodu. Atėjo laiškas iš pulkininko.

Sutinka už 10 procentų derliaus

09.17

Pateikiau pasiūlymą dėl bulvių visuotiniame susirinkime. Visi sut

inka

09.24

visas bulves be nereikalingo triukšmo nukasė. Paprašiau karių, kad visus

bulvienojus perneštų į niekada nekasinėtą dykvietę. Pašalinau visą apsaugą.

Laukiu.

09.28

pradžioje girdėjosi keistas triukšmas, po to neaiškus murmėjimas,

dar vėliau triaukščiai keiksmai debilų sodininkų adresu, nesugebančių

išauginti bulvių, vienus bulvienojus.

09.29

Gėrėjausi šviežiai sukasta dykviete

09.30

Visuotiniame susirinkime gavau padėką ir pasiūlymą kitiems metams vėl

sudaryti sutartį. Pirmininkui pasiūlius, pusė šviežiai sukastos dykvietės

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Rašyti gali tik prisijungę nariai

Sukurti paskyrą

Užsiregistruokite, tai užtruks tik akimirką!

Registruotis

Prisijungti

Jau turi paskyrą? Prisijunk!

Prisijungti


×
×
  • Create New...