Jump to content
Dzūkija

ES parama 2014-2020 m. Investicijos į materialųjį turtą

Recommended Posts

Noriu paklausti, jei as esu nedeklaraves, bet turiu mesiniu galviju kuriu sp virsija 8000eur,o deklaruoti zemes pradesiu tik 2016, tai 2016m galesiu eiti i investicija i materialuji turta?

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Man idomiausia, kaip zadat  ivykdyt salyga kad pelningumo kof. padidetu 3% , nes nusidevejimas tech. nusiraso i nuostolius? Galvoju kad nemaza dalis paraiskas teikusiu tures grazint parama

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ta prasme?Jei technika atpigo ir liko pinigų, tai jų neleidžia išleisti kitam pirkiniui?Iš kur ištraukiai?

Būtent taip. Taip apšvietė po ilgų mąstymų Nma darbuotoja. Naujos taisyklės seniau galima buvo, db nebe ir t.t. bla bla, ir prašymo net neregistravo, šiemet jie patys sunkiai ka žino tai kažin iš tiesų šitaip ?

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tikrai neleidžia, pats norėjau einant per didelį projektą plūgą prisidėt, neleido.

Aišku, aišku.. tik kažkaip kvailai atrodo.. pinigai skirti, o panaudoti negali, juk nuo to projektas tik gyvybingesnis taps.. na, sava politika.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

kaip ir galiojančios taisyklės;

177. Mokėjimo agentūra gali leisti keisti projektą šiais atvejais:

177.1. kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo terminus;

177.2. kai keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (projekto įgyvendinimo etapų);

177.3. kai atlikus visas projekte numatytas investicijas ir dėl sumažėjusių visų projekte numatytų išlaidų vertės sutaupius lėšas, paramos gavėjas gali numatyti padaryti papildomas tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas;

177.4. kitais Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais.

178. Tinkamų finansuoti išlaidų suma tarp išlaidų kategorijų gali viršyti ne daugiau kaip 20 proc. paramos paraiškoje numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, tačiau bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausia paramos suma negali viršyti paramos paraiškoje nustatytų sumų.

179. Nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių projekte numatytų išlaidų vertės paramos gavėjas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Reik aiškintis per kur tik įmanoma, o tai ten jų sapalionės, kiekvieną dieną skiriasi. Pačiam irgi miglos pripūtę, dar modernizavomo projekte, nes kaip sakė nma daryt, taip ir darėm, o pasirodo, kad visai ne taip, dėl ko užsitęsė kontrolės laikotarpis, o technika jau byranti, bet parduot negalėjau iki šiandien. Pudrina smegenis, kad dar pavasarį reiks teikt dokumentus ir t.t. Bet pradėjus rimtai domėtis, pasirodo, jog kontrolės laikotarpis pasibaigęs 2014 m. ir pamiršę "uždaryt" viską, bei išsiųst pranešimą. Smagiai čia.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai jau tikrai..

Net į Vilnių paskambinus pasako "nežinom

tiksliai" kolkas nenutatytas toks dalykas, bet gal veliau bus galima, svarstoma ir t.t.. o žinoti tai jau dabar reikia kaip bus. Sunku net atpasakoti ta jų atsakymą.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

kaip ir galiojančios taisyklės;

177. Mokėjimo agentūra gali leisti keisti projektą šiais atvejais:

177.1. kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo terminus;

177.2. kai keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (projekto įgyvendinimo etapų);

177.3. kai atlikus visas projekte numatytas investicijas ir dėl sumažėjusių visų projekte numatytų išlaidų vertės sutaupius lėšas, paramos gavėjas gali numatyti padaryti papildomas tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas;

177.4. kitais Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais.

178. Tinkamų finansuoti išlaidų suma tarp išlaidų kategorijų gali viršyti ne daugiau kaip 20 proc. paramos paraiškoje numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, tačiau bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausia paramos suma negali viršyti paramos paraiškoje nustatytų sumų.

179. Nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių projekte numatytų išlaidų vertės paramos gavėjas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas.

 

galiojančiose taisyklėse šitie punktai netekę galio

 

II SKIRSNIS

PROJEKTŲ IR PARAMOS SUTARTIES PAKEITIMAI

 

174. Nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto tinkamas finansuoti išlaidas (išskyrus atvejus, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai, pvz.: paramos gavėjas prašo mažesnio galingumo traktorių pakeisti didesnio galingumo traktoriumi ir pan.), pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Mokėjimo agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

175. Mokėjimo agentūra, įvertinusi paramos gavėjo prašymą leisti keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, gali tokį prašymą:

175.1. atmesti;

175.2. patenkinti;

175.3. patenkinti iš dalies;

176. Priėmusi sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, Mokėjimo agentūra:

1.76.1. apie tai raštu, telefonu arba elektroniniu paštu (kai paramos sutartis nesudaroma – informaciniu pranešimu) nedelsdama informuoja paramos gavėją;

176.2. tuo atveju, jei paramos sutartis nėra keičiama, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu ir (arba) elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu paramos gavėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu informuoja paramos gavėją;

176.3. tuo atveju, jei keičiama paramos sutartis, per 10 darbo dienų parengia, suderina su paramos gavėju ir išsiunčia paramos gavėjui arba kviečia paramos gavėją atvykti į Mokėjimo agentūrą pasirašyti suderinto paramos sutarties pakeitimo bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutarties pakeitimą galiojimo terminą, kuris bendruoju atveju negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų.

177. Mokėjimo agentūra gali leisti keisti projektą šiais atvejais:

177.1. kai būtina pakeisti (pratęsti) projekto įgyvendinimo terminus;

177.2. kai keičiasi paramos sumos tarp paramos dalių (projekto įgyvendinimo etapų);

177.3. NETEKO GALIOS:

2014 11 27 įsakymu Nr. 3D-899 (nuo 2014 11 29)

(TAR, 2014, Nr. 2014-18087)

 

177.4. kitais Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais.

178. Tinkamų finansuoti išlaidų suma tarp išlaidų kategorijų gali viršyti ne daugiau kaip 20 proc. paramos paraiškoje numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, tačiau bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausia paramos suma negali viršyti paramos paraiškoje nustatytų sumų.

179. NETEKO GALIOS:

2014 11 27 įsakymu Nr. 3D-899 (nuo 2014 11 29)

(TAR, 2014, Nr. 2014-18087)

 

180. Mokėjimo agentūra, gavusi motyvuotą paramos gavėjo prašymą pakeisti projektą, įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo.

181. Priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą, Mokėjimo agentūra įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą projektas duos didesnę naudą ir efektyviau sieks projekte bei Programoje nustatytų tikslų. Priimant sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą, Mokėjimo agentūra taip pat atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes, nepriklausančias nuo paramos gavėjo. Jeigu Mokėjimo agentūra nustato, kad dėl projekto pakeitimo paramos gavėjas negalės pasiekti projekte nustatytų tikslų ir projekto priežiūros rodiklių bei tolesnis projekto įgyvendinimas būtų neefektyvus, Mokėjimo agentūra gali neleisti keisti projekto.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ar tiesa, kad šiemet nebeleidžia panaudoti "sutaupytų" pinigų ?

Kiek suprantu tai leidžiama panaudoti, bet papildomą investiciją reikia atlikti iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo. Pridedu 2015-12-10 NMA išaiškinimą. 

 

 

Dėl visų pakeitimų paramos gavėjas turi kreiptis iki mokėjimo prašymo pateikimo. Prašymams, pateiktiems pateikus mokėjimo prašymą ar praėjus paramos sutartyje (arba paraiškoje supaprastintų projektų atveju) nustatytai datai, nepritariama.
 
Pasitaiko tokių situacijų:
 
  1. Dėl veiklos keitimo – veiklą galima leisti keisti tik į panašią / giminingą / susijusią veiklą, atitinkančią projekto tikslus ir uždavinius, priskirtiną tam pačiam paramos sektoriui ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sektoriui (arba su juo susijusiam). Administratoriui nustačius, kad veikla, į kurią paramos gavėjas prašo leisti pakeisti projekto veiklą, nėra susijusi su projektu ir / ar nėra panaši į veiklą, kurios vykdymui buvo skirta parama, paramos gavėjo prašymui nepritariama. Jeigu paramos gavėjas atsisako vienos iš kelių veiklų, kurioms buvo skirta parama, tai atsisakomos veiklos paramos lėšos kitai veiklai neperkeliamos. Tokiu atveju, paramos gavėjui sutikus, jo projektas pervertinamas, perskaičiavus maksimalią paramos sumą bei (jei reikia) paramos intensyvumą. Paramos gavėjui nesutikus, kad paramos suma ir (jei reikia) paramos intensyvumas būtų perskaičiuotas, prašymui leisti atsisakyti veiklos nepritariama.
  2. Dėl papildomų investicijų, kai yra sutaupomos paramos lėšos: įvertinus naujų investicijų galimumą, pritariama paramos gavėjo prašymui, jeigu investicijos yra susijusios su projekto veikla ir yra būtinos projekto įgyvendinimui.
 
Pateikus galutinį mokėjimo prašymą, jokie pakeitimai negalimi.
 2015 m. gruodžio 10 d. 16:01

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Rašyti gali tik prisijungę nariai

Sukurti paskyrą

Užsiregistruokite, tai užtruks tik akimirką!

Registruotis

Prisijungti

Jau turi paskyrą? Prisijunk!

Prisijungti

×
×
  • Create New...